PhDr. Gabriela Zaťková poskytuje poradenstvo v oblasti partnerského a manželského poradenstva, rodinných vzťahov, výchovných problémov s deťmi.

Poradenstvo prebieha formou individuálnych, párových alebo rodinných stretnutí, ktoré trvajú približne 90 minút.

Poradenstvo môže byť zamerané na:

  • riešenie partnerskej krízy
  • riešenie rozvodovej situácie
  • výchovných problémoch s deťmi
  • porozvodových problémoch pri realizácii kontaktu
  • zvládanie náročných životných situácií
  • problémy v komunikácii

Termín stretnutia je potrebné dohodnúť vopred.