Mediátor vedie mediačný proces

//Mediátor vedie mediačný proces

Mediátor vedie mediačný proces

Čo to znamená?

Okrem formálnej stránky a sledovania jednotlivých krokov je za tým oveľa viac.

Mediačný proces je PARTNERSKÝ PROCES. Mediátor aj účastníci mediácie sú na jednej úrovni. Nikto nie je nadradený. Toto je veľmi ťažké dodržať najmä v situáciách, kedy mediátor  potrebuje udržať proces. Sledovať, aby účastníci neodbiehali k témam a k situáciám, ktoré ich neposúvajú vpred k riešeniu, ale stupňujú napätie a prehlbujú konflikt medzi nimi.

V čom je to ťažké?

 • zastaviť účastníkov pokojným hlasom, nenechať sa emocionálne vtiahnuť, ale udržať si nadhľad v procese;
 • opakovane zastaviť účastníkov v prípade nevhodných emocionálnych prejavov bez toho, aby sme ich vychovávali, moralizovali, vzbudzovali pocity viny;
 • využiť možnosť ukončenia stretnutia v prípade, že účastníci nedokážu komunikovať a sú nekonštruktívni;
 • nenechať sa odviesť od ústrednej témy, od predmetu mediácie k “žabo-myším vojnám”;
 • neradiť a nepreberať zodpovednosť za riešenia;
 • zotrvať v partnerskom vzťahu aj napriek tomu, že niektorý účastník sa nadraďuje alebo sa mediátora snaží “zhodiť”.

Aké komunikačné techniky na to môžeme využiť:

 • očný kontakt- aj svojím pohľadom dokážeme ovládať rozhovor, pohľad je výzva k odpovedi. Takže aj nepodporovanie nekonštruktívneho vyjadrenia očným kontaktom nám môže pomôcť účastníka stopnúť.
 • neverbálnou komunikáciou: napr. gestom ruky, kedy celou dlaňou naznačíme pohyb zhora nadol, na stôl. Pozor na to, aby ruka nešla príliš vysoko a nestala sa z nej hrozba.
 • zhŕňanie a parafrázovanie predchádzajúceho  rozhovoru. Šikovne vieme použiť a zamerať účastníkov na to, čo je dôležité a čo im môže napomôcť vyriešiť ich problém.
 • prerušenie účastníka zopakovaním poslednej jeho informácie a pokračovanie v rozhovore tak, aby bol efektívny.
 • presmerovať rozhovor na seba, aby účastníci hovorili mediátorovi a nie medzi sebou. Týmto eliminujeme stupňovanie negatívnych emócií medzi nimi.
 • priame pomenovanie toho, čo sa aktuálne deje. Uznajte, že situácia je pre nich náročná, oceňte snahu riešiť to a následne pokojne vysvetlite, aký to má dopad na mediačný proces.
 • ukončite stretnutie. Ak nič nepomohlo a rozhovor sa uberá tam kam nechcete.

Zapamätajte si, že je nevyhnutné zachovať pokoj, neutralitu v hlase a nezvyšovať tón hlasu neprimerane. Svojimi výrazovými prostriedkami učíte účastníkov komunikovať a dávate im osobný príklad ako na to.

Úspešní môžete byť iba za predpokladu, že sa nenecháte emocionálne vtiahnuť do procesu a zostanete “nad vecou”.

 

By | 12. januára 2019 | Mediácia | No Comments

About the Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najnovšie články

Archív

Kategórie

Formulár pre prihlásenie na kurz

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.