Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov je jedna z foriem, ako riešiť konflikty a spory medzi ľuďmi.

Mediáciu vykonávame najmä v oblasti medziľudských vzťahov:

  • pri rozvode manželstva
  • pri úprave práv a povinností k maloletým deťom
  • susedských sporoch
  • sporoch v podmienkach škôl – medzi deťmi navzájom, medzi učiteľom a žiakom, medzi rodičom a učiteľom, medzi učiteľmi navzájom

Ak máte problém a hľadáte spôsob ako dospieť k vzájomnej dohode kontaktujte nás.

Ak máte záujem stať sa mediátorom, organizujeme akreditovaný kurz Mediácie.