Kozmetička / Kozmetik- vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

/Kozmetička / Kozmetik- vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Kozmetička / Kozmetik- vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 950€ | Začiatok kurzu: 31. mája 2021 9:00 | Kategória krása

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti o stavbe a funkcii kože a kožných chorobách. Dokáže
diagnostikovať pleť a zvoliť vhodný spôsob jej ošetrenia. Má vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení,
použití a účinkoch, je schopný sa orientovať na trhu s kozmetickými prípravkami a pomôckami. Pozná zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia. Ovláda komplexné
kozmetické ošetrenie tváre, tela a rúk, manuálne aj prístrojovou technikou.Ovláda základné druhy líčenia s korekciou
tváre. Je schopný poskytovať odborné poradenstvo klientom kozmetického salónu. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania.

Prax sa realizuje priamo v kozmetickom salóne. Na praktickú časť je potrebné priniesť si vlastné modelky.

Termín kurzu je orientačný, otvorí sa po naplnení skupiny.

Podmienka účasti na kurze: minimálne učňovské vzdelanie

Počet hodín: 450

Počet účastníkov: max 5

Spôsob ukončenia kurzu: praktická a teoretická skúška

Cena: 950€ pri platbe pred začatím kurzu.

Kurz je možné platiť aj na splátky (pred začatím sumu 400€, následne dve splátky po 300€).

 

 

Späť na zoznam kurzov

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.