Pedikér / Pedikérka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

/Pedikér / Pedikérka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Pedikér / Pedikérka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 700€ | Začiatok kurzu: 28. septembra 2020 9:00 | Kategória krása

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti zo zdravovedy, o stavbe ľudského tela, jeho funkciách a sústavách, o imunológii, mikrobiológii, epidemiológii, dermatológii, o správnej životospráve a hygiene. Má vedomosti z ortopédie o anatómii dolnej končatiny, chorobách, zlomeninách a úrazoch kostí a kĺbov, vrodených chybách, deformitách a správnom používaní ortopedických pomôcok. Pozná vybavenie prevádzky pedikúry, je zručný pri správnom používaní nástrojov a prístrojov, pri sterilizácii, dodržiavaní BOZPaPO a aplikácii prípravkov v pedikúre. Ovláda technologické postupy pri ošetrovaní nôh, mokrú a suchú pedikúru, depiláciu, epiláciu, používanie profesionálnych pomôcok. Ovláda masáž a gymnastiku dolných končatín, ošetrenie pľuzgierov, mozoľov, kurieho oka, nechtov. Je zručný v estetickom zdobení nechtov lakovaním, ovláda technologický postup pri lepení nechtov, modelovaní nechtov UV gélom a akrylom. Ovláda dovolené a zakázané úkony v pedikúre, dokáže diagnostikovať aktuálny stav chodidla, pokožky a nechtov na nohách a stanoviť si pracovný postup, ktorý je vhodný pre daný typ chodidla a pokožky. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Pre nezmastnaných možnosť preplatenia cez REPAS.

Kurz je realizovaný priamo v pedikérskom salóne. Na praktickú časť je potrebné priniesť si vlastné modelky.

Termín kurzu je orientačný, otvorí sa po naplnení skupiny.

Podmienka účasti na kurze: minimálne učňovské vzdelanie

Počet hodín: 280

Počet účastníkov: 4

Spôsob ukončenia kurzu: praktická a teoretická skúška

Cena: 700€ pri platbe pred začatím kurzu.

Možnosť platby na splátky, pred začatím kurzu 350€, následne dve splátky po 200€.

Späť na zoznam kurzov

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.