Kaderník – Kaderníčka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

/Kaderník – Kaderníčka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Kaderník – Kaderníčka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 950€ | Začiatok kurzu: 21. septembra 2020 9:00 | Kategória

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod číslom 3541/2018/106/1.

Stručný popis:

Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady fungovania kaderníckeho salónu, používané prístroje a nástroje, materiály používané v kaderníckych službách, ich zloženie a spôsob aplikácie, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy, zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, druhy dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie a prevádzkový poriadok kaderníctva. Ovláda pracovné postupy pri všetkých kaderníckych úkonoch, diagnostike vlasov, umývaní vlasov a masáži hlavy, pánskych, dámskych a detských strihov, farbenia a odfarbovania vlasov, melírovanie a tónovanie vlasov, tvorba účesov, voľba správneho strihu, poradenstvo zákazníkovi, ošetrovanie a regeneráciu vlasov. Vie používať vhodné prípravky vlasovej kozmetiky na základe typológie vlasov, zvoliť vhodné technologické postupy, posúdiť chorobné prejavy na koži, poskytnúť klientovi odborné poradenstvo.

Kurz sa organizuje 4-krát v týždni v rozsahu 3 mesiacov v kaderníckom salóne.

Pre praktickú časť kurzu je potrebné priniesť si svoje modelky. Každý účastník kurzu si zakúpi vlastné nožnice a hrebene.

Kurz sa končí písomnou a praktickou skúškou.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, základný materiál na praktickú časť kurzu, malé občerstvenie.

Podmienka účastni na kurze: minimálne učňovské vzdelanie

Počet hodín: 450

Počet účastníkov: 4

Spôsob ukončenia kurzu: praktická a teoretická skúška

Cena: 1068€ s DPH pri platbe pred začatím kurzu.

Kurz je možné platiť aj na splátky (pred začatím sumu 500€, následne dve splátky po 300€).

Späť na zoznam kurzov

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.