Kurzy

/Kurzy/

Kaderník – Kaderníčka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 950€ | Začiatok kurzu: 21. septembra 2020 9:00 | Kategória:

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod číslom 3541/2018/106/1. Stručný popis: Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady fungovania kaderníckeho salónu, používané prístroje a nástroje, mater …

Viac o kurze

Manikér / Manikérka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 700€ | Začiatok kurzu: 5. mája 2022 9:00 | Kategória: krása

Po absolvovaní troch modulov akreditovaného kurzu Manikérka/Manikér: 1. Starostlivosť o ruky a nechty, 2. Modelácia nechtov UV gelom a 3. Modelácia nechtov akrylom absolvent získa komplexné vedomosti a zručnosti pre …

Viac o kurze

Pedikér / Pedikérka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 700€ | Začiatok kurzu: 28. septembra 2020 9:00 | Kategória: krása

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti zo zdravovedy, o stavbe ľudského tela, jeho funkciách a sústavách, o imunológii, mikrobiológii, epidemiológii, dermatológii, o správnej životospráve a hygiene. Má vedomos …

Viac o kurze

Kozmetička / Kozmetik- vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 1050€ | Začiatok kurzu: 2. mája 2022 9:00 | Kategória: krása

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti o stavbe a funkcii kože a kožných chorobách. Dokáže diagnostikovať pleť a zvoliť vhodný spôsob jej ošetrenia. Má vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení, použit …

Viac o kurze

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.