Kurzy

/Kurzy/

Kaderník – Kaderníčka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 950€ | Začiatok kurzu: 21. septembra 2020 9:00 | Kategória:

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod číslom 3541/2018/106/1. Stručný popis: Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady fungovania kaderníckeho salónu, používané prístroje a nástroje, mater …

Viac o kurze

Inštruktor sociálnej rehabilitácie – kurz akreditovaný Ministerstvom PSVaR

Cena kurzu: 280 - 350€ | Začiatok kurzu: 26. októbra 2020 9:00 | Kategória: sociálna oblasť

KURZ ORGANIZUJEME PRIEBEŽNE PO NAPLNENÍ SKUPINY. Pre nezamestnaných možnosť preplatenia cez REPAS. PRE ZARIADENIA:V prípade, že máte záujem o organizovanie kurzu vo Vašom zariadení pre viacerých prihlásených, je možn …

Viac o kurze

Manikér / Manikérka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 650€ | Začiatok kurzu: 14. júna 2021 9:00 | Kategória: krása

Po absolvovaní troch modulov akreditovaného kurzu Manikérka/Manikér: 1. Starostlivosť o ruky a nechty, 2. Modelácia nechtov UV gelom a 3. Modelácia nechtov akrylom absolvent získa komplexné vedomosti a zručnosti pre …

Viac o kurze

MEDIÁTOR vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 650€ | Začiatok kurzu: 27. septembra 2019 15:00 | Kategória: komunikácia

Bližšie info TU Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. II …

Viac o kurze

Pedikér / Pedikérka vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 650€ | Začiatok kurzu: 28. septembra 2020 9:00 | Kategória: krása

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti zo zdravovedy, o stavbe ľudského tela, jeho funkciách a sústavách, o imunológii, mikrobiológii, epidemiológii, dermatológii, o správnej životospráve a hygiene. Má vedomos …

Viac o kurze

Kozmetička / Kozmetik- vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Cena kurzu: 950€ | Začiatok kurzu: 31. mája 2021 9:00 | Kategória: krása

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti o stavbe a funkcii kože a kožných chorobách. Dokáže diagnostikovať pleť a zvoliť vhodný spôsob jej ošetrenia. Má vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení, použit …

Viac o kurze

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.