komunikácia

/komunikácia

MEDIÁTOR vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Pridal |2019-07-11T17:06:58+00:00august 8th, 2017|

Bližšie info TU Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis [...]

Komentáre vypnuté na MEDIÁTOR vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.