Úvod2018-04-16T22:56:10+00:00

Snažíme sa reagovať na potreby trhu a záujemcov o doplnenie alebo rozširovanie si vedomostí v rôznych akreditovaných aj neakreditovaných kurzov.

Pre firmy aj individuálnych záujemcov organizujeme tréning v oblasti komunikačných zručností, vyjednávania, manažérskych a predajných zručností.

PhDr. Gabriela Zaťková sa venuje aj poradenstvu najmä v oblasti partnerského a manželského poradenstva, rodinných vzťahov, výchovných problémov s deťmi a mediácii.

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.